Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Cyfrfiannell Pris Llaeth

Nodwch eich data llaeth am y 12 mis diwethaf isod er mwyn cyfrifo eich adenillion pris llaeth ar sail ein cytundeb cynhyrchiant safonol presennol.  Bydd y prisiau misol a ddangosir wedi ei sefydlu ar broffil cynhyrchiant gwastad.

 

Milk Calculator
Mis Litrau Cyfanswm Misol Protein % Braster % Cyfrif Bactoscan Y ml Cyfrif Celloedd Somatig Y ml CYL Misol Refeniw

Ebrill

0

£0

Mai

0

£0

Mehefin

0

£0

Gorffennaf

0

£0

Awst

0

£0

Medi

0

£0

Hydref

0

£0

Tachwedd

0

£0

Rhagfyr

0

£0

Ionawr

0

£0

Chwefror

0

£0

Mawrth

0

£0

Cyfartaledd CYL Misol: 0

Cyfanswm Refeniw: £0

Nodiadau

Os ydych eisiau copi manwl o’r rhaglen neu ofyn cwestiwn, plîs cysylltwch â ni drwy’r opsiwn cysylltu uchod.