Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Our-Members1
Our-Members1
Our-Members2
Our-Members2
Our-Members3
Our-Members3
Our-Members4
Our-Members4
Our-Members5
Our-Members5

Yr Aelodau

Byddwch yn rhan o deulu Hufenfa De Arfon.    Mae ein Cwmni teuluol, sy’n ffermwyr ac aelodau sy’n cynhyrchu llaeth i ni gyda chyfranddaliad yn y Cwmni hefyd.  Ein ffermwyr ac aelodau yw calon popeth a wneir yma.  Rydym yn ymroddedig i gynnig telerau cynaliadwy a chystadleuol i ffermwyr, ac i ganolbwyntio ar bwyso am werthiant, cyflenwad a phroffidioldeb.

Rydym yn:

Safonau Ansawdd

Er mwyn cynnal ansawdd, asesir ein haelodau yn rheolaidd yn unol â gofynion y Cynllun Tractor Coch, a safonau ansawdd mewnol ein hunain.

Buddion ein Cytundeb Cyflenwi Llaeth

Credwn fod y rhaglenni tâl o fewn ein cytundeb Cyflenwi Llaeth yn wirioneddol  adlewyrchu cost cynhyrchu ar adegau gwahanol o’r flwyddyn ac yn deg yn nhermau cyfansoddiad a chynhyrchiant.  Mae’r adenillion a’r buddion yn pwyso o blaid cyfansoddiad ac ansawdd yn hytrach na thaliadau sefydlog i aelodau.  Defnyddiwch ein cyfrifydd llaeth i gymharu.

Dyma yw barn ein ffermwyr sy’n aelodau

Gair gan y Ffermwyr...

 • Hughes-Brothers

  Y Brodyr Hughes, Graig Arthur

  Godro yw’r prif weithgaredd ers y 90 mlynedd diwethaf a’r dyddiau yma maent yn godro 185 buwch ar y fferm 300 acer.  Maent wedi bod yn croesfridio’r gwartheg ers sawl blwyddyn ac mae’r fuches gaeedig yma yn cynhyrchu llaeth perffaith i wneud caws.   Mae’r ffermdy yn dyddio yn ôl i 1776 ac yn un o’r tai brics cyntaf i’w adeiladu yn yr ardal.

  “Rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith ein bod yn cael pris da iawn am ein llaeth a bod gennym raglen taliad syml”.

 • The-Griffiths-Family

  Teulu Griffiths, Ffosygrafel

  Mae’r teulu wedi bod yn ffermio yn Ffosygrafel, Borth, Aberystwyth ers 1928.  Heddiw, mae Martin mewn partneriaeth gyda’i rieni a’i frawd ac yn godro 90 buwch a chyda diadell defaid o 400.  Gan fod y gwartheg yn lloeau trwy’r flwyddyn mae’r teulu Griffiths wedi mynd am y cynllun cynhyrchiant proffil gwastad ac wedi bod yn llwyddiannus wrth ddarogan eu cynhyrchiant llaeth.  Yn dilyn buddsoddi’n sylweddol mewn adeilad i letya’r gwartheg a’r parlwr godro, y bwriad nawr yw cynyddu nifer y fuches o 50%.  Dywedodd Martin “roedd cael hyder yn ein prynwr llaeth o help i ni wneud y penderfyniad i fuddsoddi mwy yn ein menter llaeth”.