Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Cynhadledd Blynyddol Lidl

O fewn ychydig fisoedd o ddechrau cyflenwi Lidl â chaws ar gyfer eu storfeydd yng Nghymru, gwahoddwyd Hufenfa De Arfon i Gynhadledd Flynyddol Lidl.  Roeddem yn un o wyth cyflenwr yn unig i arddangos ein cawsiau Cymreig newydd i bwysigion Lidl.  Mae’r amrywiaeth caws yn cynnwys Cheddar Cymreig Mwyn, Cheddar Cymreig Canolig, Cheddar Cymreig Aeddfed a Cheddar Cymreig Goraeddfed; fe’u cyflenwir i gyd o dan frand Valley Spire Lidl.  Dyma’r tro cyntaf i Lidl roi cynnyrch caws sy’n llwyr Gymreig …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Ambiwlans Awyr Cymru

Dewisodd raffl flynyddol Nadolig 2016 Hufenfa De Arfon gasglu arian at Ambiwlans Awyr Cymru.  Mae’r Ambiwlans Awyr yn llwyr ddibynnol ar gyfraniadau gan y cyhoedd ac nid yw’n derbyn unrhyw nawdd gan y Loteri Genedlaethol na’r Llywodraeth.  Gall gyrraedd unrhyw fangre yng Nghymru o fewn ugain munud ac mae pob un ymgyrch yn costio oddeutu £1,500.00.  Mae’r gwasanaeth yma’n uchel ei barch ac mae mawr ei angen yng nghefn gwlad Cymru ac mae’r gefnogaeth a gafwyd gan staff ond yn …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Blwyddyn o Wobrau

Mae wedi bod yn flwyddyn o wobrau di-ri i gydweithfa ffermwyr llaeth hynaf a mwyaf Cymru, Hufenfa De Arfon.  Rydym yn hapus dros ben gyda’r casgliad o wobrau ‘Prydeinig’, ‘Byd-Eang’, ‘Rhyngwladol’ a’r ‘Llaethdy Gorau’ em ein caws a menyn Cymreig. Eleni yn unig, mae cynhyrchion llaeth yr Hufenfa wedi derbyn bron i 30 gwobr mewn digwyddiadau mawreddog fel Gwobrau Caws Prydain, Gwobrau Caws y Byd, Gwobrau Caws Rhyngwladol a Gwobrau Caws Byd-Eang.   Enillodd cawsiau’r Hufenfa i gyd wobrau gyda’r rhai …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Lidl UK

Mae Lidl UK, ‘Archfarchnad Gorau 2016’ cylchgrawn Good Housekeeping wed cyflwyno amrywiaeth newydd o gawsiau cheddar Cymreig o dan frand ‘Valley Spire’ Lidl.  Dim ond yng Nghymru fydd y cynnyrch yma ar gael a Hufenfa De Arfon fydd yn cyflenwi’r caws yn dilyn ennill cytundeb newydd gyda Lidl Uk.  Bydd HDA yn darparu Cheddar Cymreig i Lidl ac yn parhau i gyflenwi’r cwsmer gyda Cheddar Aeddfed yn ein brand Dragon i storfeydd Lidl yng Nghymru. Dyma’r tro cyntaf i Lidl …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Gwobr Bwyd a Diod Cymru

Mae’r flwyddyn yn parhau yn un llwyddiannus i Hufenfa De Arfon gyda Gwobr Bwyd a Diod 2016, Cynnyrch o Gymru yn y bag nawr hefyd.  Mae’r wobr yma yn edrych ar gwmnïau bwyd neu ddiod yng Nghymru ac yn cydnabod y rhai sydd wedi dylanwadu fwyaf o ran arloesedd, defnydd o gynhyrchion Cymreig, gwerth uwch a llwyddiant masnachol. Dysgodd y beirniaid am fuddsoddiad lluos-filiwn diweddar Hufenfa De Arfon mewn uned cynhyrchu caws newydd, a sut oedd yr uned yma wedi …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
Darllenwch Fwy?234567891011