Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

SIAL Paris

Mae’r tîm Dragon yn falch iawn eu bod yn mynd i Baris wythnos nesaf i arddangos ein cynhyrchion Cymreig i gynulleidfa rhyngwladool yn un o sioeau bwyd ac arloesedd mwyaf y byd. Cynhelir Arddangosfa Bwyd ac Arloesedd SIAL ym Mharis ac mae disgwyl i dros 7000 o gwmnïau o dros 100 o wledydd fynychu’r digwyddiad eleni o 21-25 Hydref. Mae hwn yn llwyfan gwych i arddangos ein cynhyrchion i’r byd ehangach ac yn gyfle i ni gyflwyno rhai o’n cynhyrchion …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Llwyddiant Ysgubol i Gawsiau Dragon

Mae Hufenfa De Arfon yn dathlu ei thymor mwyaf llwyddiannus mewn hanes ar ôl i’w cawsiau Dragon gael llwyddiant ysgubol gan ennill 30 gwobr mewn dwy sioe bwyd a ffermio arwyddocaol. Daeth Hufenfa De Arfon gartref gyda 10 gwobr o sioe gwobrau caws a chynnyrch llaeth rhyngwladol Nantwich, sioe gaws mwyaf y byd gyda chawsiau o 29 o wledydd gwahanol yn cystadlu. I enwi rhai, enillodd cheddars hanner braster a llai o fraster ein brand Dragon, yn eu trefn, wobrau …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Caws Wisgi Cymreig Newydd

Mae Hufenfa De Arfon wedi lansio caws newydd gyda wisgi Cymreig. Mae’r caws newydd ar gyfer achlysuron arbennig yn cael ei aeddfedu yng ngheudyllau llechi Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog, cyn cael ei fwydo gyda wisgi adnabyddus Penderyn. Datgelwyd y caws moethus yma yn Sioe Frenhinol Cymru’r wythnos hon ar y cyd â chyflwyniad ail-frandio cyffrous ein cawsiau Dragon poblogaidd. Mae’r pecyn Dragon newydd yn llawer mwy lliwgar a siarp ac yn arddangos fersiwn mwy modern o’r logo Dragon Cymreig nodedig. …

Darllenwch Fwy

  • Uncategorized

Balchder Jordan

Un o’r bobl fwyaf balch yn y diwrnod agored i nodi pen-blwydd Hufenfa De Arfon yn 80 oedd Jordan Roberts.Mae Jordan newydd ddechrau gweithio yma ac maen or-ŵyr i’r diweddar John Owen Roberts a sefydlodd y cwmni llaeth cydweithredol yn 1938. Derbyniodd J O Roberts fedal MBE am ei gyfraniad arbennig i ddiwydiant llaeth Cymru. Bellach mae’r fedal yma wedi cael ei rhoi i Hufenfa De Arfon gan daid Jordan, William Roberts i’w chadw i’w disgynyddion. Cyflwynwyd y fedal gan …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Diwrnod Agored

Cynhaliwyd diwrnod agored i ddathlu Pen-blwydd Hufenfa De Arfon yn 80 dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf a bu’n llwyddiant ysgubol gyda channoedd yn cerdded drwy’r giât. Cafodd aelodau o’r cyhoedd weld y broses gwneud caws i gyd a dysgu sut mae llaeth yn cael ei drosi i gaws ac yna ei aeddfedu a’i bacio i’w ddosbarthu i gwsmeriaid. Cawsant fynd ar deithiau tywys o gylch y ffatri gan  ymweld ag un o’r storfeydd caws tymor hir lle mae 5,000 tunnell o …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau
Darllenwch Fwy?12345678910