Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Cydlynydd Gwerthiant a Marchnata

Mae Hufenfa De Arfon wedi penodi Megi Williams fel Cydlynydd Gwerthiant a Marchnata newydd.  Bydd y swydd newydd yma yn darparu cefnogaeth gwerthiant i dîm gwerthu’r Hufenfa ac yn cynorthwyo gyda gweithgareddau marchnata pwysig. Mae Megi Jones, merch leol newydd raddio mewn Busnes a Rheolaeth o Brifysgol Aberystwyth.  Fel rhan o’i thraethawd hir astudiodd Megi diwydiant bwyd a diod Cymru.  Edrychodd ar sut mae cwmnïau bwyd a diod llwyddiannus yn cystadlu ar y marchnadoedd mawr a sut oeddent yn cynnal …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Ffair Fwyd Anuga

Mae Hufenfa De Arfon bellach wedi dychwelyd o Anuga, ffair fwyd mwyaf y byd.  Yn dilyn o’r cytundeb sydd wedi ei sefydlu gyda Coombe Castle International, allforiwyr cynnyrch llaeth i gynrychioli’r hufenfa yn rhyngwladol, lansiwyd y brand Dragon yn swyddogol yn y digwyddiad mawreddog yma.  Cafodd y brand Dragon le amlwg ar stondin Coombe Castle yn Anuga, sioe pum niwrnod a gynhelir yn Cologne.  Croesawodd y sioe 7063 o arddangoswyr a daeth oddeutu 160,000 o fasnachwyr i ymweld â’r ffair, …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Bwyd a Diod Cymru yn Tokyo

Cefnogodd Hufenfa De Arfon dderbynfa busnes Bwyd a Diod Cymru yn Tokyo, a drefnwyd yn ddiweddar gan y Gweinidog, Carwyn Jones yng nghartref Llysgennad Prydain yn Siapan.  Cludwyd amrywiaeth o gynhyrchion Dragon ynghyd â thaflenni hyrwyddo i Tiger Nakajima, Prif Gynrychiolydd Siapan ar gyfer y digwyddiad a gynhaliwyd fis Medi.  Daeth dros 140 o westeion dylanwadol o sectorau gwahanol i’r digwyddiad: FDI, Masnach, Twristiaeth a’r Wasg.  Rahnnodd y Gweinidog neges gadarn i hyrwyddo cynhyrchion bwyd Cymru a’i safon eithriadol i …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Dragon yn Rhyngwladol

Mae Hufenfa De Arfon wedi gwneud cytundeb gyda Coombe Castle International, allforwyr cynnyrch llaeth sefydledig, i gynrychioli brand Dragon yr Hufenfa ar farchnadoedd byd eang.  I lansio’r bartneriaeth newydd yma, bydd Dragon yn rhan o stondin fasnach Coombe Castle yn Anuga, un o brif ffeiriau bwyd y byd ar gyfer archfarchnadoedd, y gwasanaeth bwyd ac arlwyo.  Bydd y ffair, sydd yn Cologne dros bump diwrnod fis Hydref yn gyfle i roi’r brand Dragon ger bron prynwyr rhyngwladol yn swyddogol. Bydd …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion
  • Uncategorized

Difyrru Enillwyr Sainsbury’s

Fe wnaeth Sainsbury’s gydweithio gyda HDA i roi cyfle i ddarllenwyr eu cylchgrawn i ennill tair noson foethus i ddau yng Ngwesty Portmeirion, trip opsiynol i Geudyllau Llechwedd a thaith VIP o’r Hufenfa ac ymweliad fferm.  Yr ennillydd lwcus oedd Doreen Hampton o Swydd Amwythig a gwahoddodd ei ffrind Anne Day i fwynhau’r profiad gyda hi.  Daeth y ddwy wraig fonheddig ar safle ar 15fed Gorffennaf a gofalwyd amdanynt gan Richard Jones, Rheolwr Technegol.  Eglurodd y rheolwyr gweithredol a’u staff …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion
Darllenwch Fwy?6789101112131415