Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Llwyddiant Ysgubol i Gawsiau Dragon

Mae Hufenfa De Arfon yn dathlu ei thymor mwyaf llwyddiannus mewn hanes ar ôl i’w cawsiau Dragon gael llwyddiant ysgubol gan ennill 30 gwobr mewn dwy sioe bwyd a ffermio arwyddocaol. Daeth Hufenfa De Arfon gartref gyda 10 gwobr o sioe gwobrau caws a chynnyrch llaeth rhyngwladol Nantwich, sioe gaws mwyaf y byd gyda chawsiau o 29 o wledydd gwahanol yn cystadlu. I enwi rhai, enillodd cheddars hanner braster a llai o fraster ein brand Dragon, yn eu trefn, wobrau …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Caws Wisgi Cymreig Newydd

Mae Hufenfa De Arfon wedi lansio caws newydd gyda wisgi Cymreig. Mae’r caws newydd ar gyfer achlysuron arbennig yn cael ei aeddfedu yng ngheudyllau llechi Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog, cyn cael ei fwydo gyda wisgi adnabyddus Penderyn. Datgelwyd y caws moethus yma yn Sioe Frenhinol Cymru’r wythnos hon ar y cyd â chyflwyniad ail-frandio cyffrous ein cawsiau Dragon poblogaidd. Mae’r pecyn Dragon newydd yn llawer mwy lliwgar a siarp ac yn arddangos fersiwn mwy modern o’r logo Dragon Cymreig nodedig. …

Darllenwch Fwy

  • Uncategorized

Balchder Jordan

Un o’r bobl fwyaf balch yn y diwrnod agored i nodi pen-blwydd Hufenfa De Arfon yn 80 oedd Jordan Roberts.Mae Jordan newydd ddechrau gweithio yma ac maen or-ŵyr i’r diweddar John Owen Roberts a sefydlodd y cwmni llaeth cydweithredol yn 1938. Derbyniodd J O Roberts fedal MBE am ei gyfraniad arbennig i ddiwydiant llaeth Cymru. Bellach mae’r fedal yma wedi cael ei rhoi i Hufenfa De Arfon gan daid Jordan, William Roberts i’w chadw i’w disgynyddion. Cyflwynwyd y fedal gan …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Diwrnod Agored

Cynhaliwyd diwrnod agored i ddathlu Pen-blwydd Hufenfa De Arfon yn 80 dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf a bu’n llwyddiant ysgubol gyda channoedd yn cerdded drwy’r giât. Cafodd aelodau o’r cyhoedd weld y broses gwneud caws i gyd a dysgu sut mae llaeth yn cael ei drosi i gaws ac yna ei aeddfedu a’i bacio i’w ddosbarthu i gwsmeriaid. Cawsant fynd ar deithiau tywys o gylch y ffatri gan  ymweld ag un o’r storfeydd caws tymor hir lle mae 5,000 tunnell o …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Ymweliad Cyngor Gwynedd

Roedd yn bleser cael croesawu criw o Gyngor Gwynedd ar safle ar 9fed Mai. Daeth cynghorwyr a swyddogion y cyngor i’r hufenfa fel rhan o weithgareddau wythnos busnes y cyngor a drefnwyd i hyrwyddo a thynnu sylw at fusnesau llwyddiannus yn eu hardaloedd. Dyma’r tro cyntaf i aelodau Cyngor Gwynedd ddod i HDA ers i ni fuddsoddi miliynau i ddatblygu ein cyfleusterau a gosod uned gwneud caws newydd ac adnoddau adran pacio. Ymwelodd chwe aelod gan gynnwys Elfed Powell Roberts, …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion
Darllenwch Fwy?12345678910