Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Cynnyrch Llaeth Gorau

Mae’n swyddogol, HDA sy’n gwneud y Cynnyrch Llaeth Gorau! Gwell fyth, dyma’r ail waith i’r Hufenfa ennill y teitl yma. Dyfarnwyd ein Cheddar Clasurol gyda Chennin y Cynnyrch Llaeth Gorau 2018 yng ngwobrau Food Management Today Industry Awards. Mae The Food Management Today Industry Awards yn cydnabod dyfeisgarwch, arloesedd a rhagoriaeth bwyd Prydain a dim ond y gorau yn y diwydiant sy’n ennill gwobrau.  Mae’r broses beirniadu yn un llym a rhoddir sylw i flas, ansawdd, pecyn, edrychiad ac arloesedd, …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Cefnogi Hosbis yn y Cartref

Mae Hufenfa De Arfon wedi casglu dros £1000 at elusen leol Hosbis yn y Cartref Gwynedd a Môn. “Mae Hufenfa De Arfon yn awyddus iawn i godi arian at achosion lleol.  Credwn ei fod yn bwysig i ni geisio codi arian pob blwyddyn i elusennau sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i gymuned wledig fel hon.  Pob blwyddyn byddwn yn cynnal raffl Nadolig ac yn dewis elusen i’w gefnogi” dywedodd Haf Williams o Hufenfa De Arfon.  “Eleni, dewisodd staff Hosbis yn y …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Lesley Griffiths AC

Croesawodd Hufenfa De Arfon Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yng Nghymru ddydd Iau, 18fed Ionawr 2018. Cafodd y Gweinidog gyfle i gyfarfod gyda staff a ffermwyr gyfarwyddwyr y gydweithfa cyn mynd ar daith i weld y safle i gyd.  Cafodd gyfle i weld y buddsoddiadau gwerth £12 miliwn mae’r hufenfa wedi eu gwneud i greu adnodd prosesu a phacio caws o’r radd flaenaf. Un o bigion yr ymweliad oedd y cyfle i flasu …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Manhum Toru

Croesawyd Manhum Toru i HDA am fis o brofiad gwaith, hynny i gynorthwyo gyda phrosiect busnes caws y teulu ym Mhakistan.  Graddiodd  Manhum o Brifysgol Middlsex gyda BBA mewn Rheolaeth Twristiaeth a Lletygarwch.   Aeth ymlaen gyda’i haddysg uwch a chwblhau ôl-radd mewn Rheolaeth Arlwyaeth yn UAE.  Ar ôl dilyn gyrfa mewn lletygarwch mae bellach wedi ymuno â busnes llaeth a chaws y teulu ym Mhakistan. Busnes bach lleol yw Cwmni’r teulu, “The cheese and dairy factory”  wedi ei leoli ar …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Gwobrau Busnes Daily Post 2017

Mae Hufenfa De Arfon yn falch iawn ei bod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr  Busnes y Flwyddyn, Gwobrau Busnes Daily Post 2017.  Mae’r gwobrau busnes mawreddog yma yn dathlu a thynnu sylw at straeon o lwyddiant yng nghymuned busnes Gogledd Cymru.  Fe wnaeth Hufenfa De Arfon arddangos perfformiad busnes rhagorol ynghyd â thystiolaeth am gadernid ei sefyllfa ariannol, llwyddiannau busnes campus ac arloesedd sy’n sefyll allan. Fe wnaeth y cais ddangos dilysrwydd llwyddianau’r hufenfa ar prif bigion oedd: …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion
Darllenwch Fwy?12345678910