Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Hysbyseb Teledu

Rydym yn hapus iawn ein bod bellach wedi lansio ein hysbyseb teledu newydd ac ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth ar hyd a lled Cymru bod ein cawsiau Dragon i gyd, 100% yn cael eu gwneud gyda llaeth Cymreig. Lansiwyd ef i gyd-fynd â Dydd Gŵyl Dewi 1af Mawrth gyda’r llinell tag ‘Balch o fod yn Gymraeg’.  Merch ifanc, Efa Roberts disgybl yn Ysgol Tryfan Bangor yw wyneb yr ymgyrch. Mae’r hysbyseb yn cael ei ddarlledu ar drothwy’r diwrnod mawr ar 1af …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Gwobr Aur y Byd

Cipiodd Hufenfa De Arfon y wobr Aur am ei chaws Red Leicester yng nghystadleuaeth fawreddog Gwobrau Caws y Byd a gynhaliwyd yn Norwy.  Ar ben hynny, enillodd ei cheddar aeddfed iawn y wobr Arian a’r cheddar canolig a cheddar llai braster y wobr Efydd.  Daw hyn â’r cyfanswm gwobrau am 2018 yn 69. Mae’r Red Leicester ar gael i gyfanwerthwyr mewn blociau 20kg ac fe’i werthir mewn rhagbecynnau yn label eu hun yr archfarchnadoedd ar draws Cymru. Yn ogystal, derbyniodd …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Codi Hwyl Hen Filwyr

Cyfrannodd Hufenfa De Arfon at godi hwyl hen filwyr gydag anrheg o gawsiau o’r radd flaenaf tuag at eu dathliadau Nadolig.  Rhoddwyd cheddar wedi ei aeddfedu yn y ceudyllau, cheddar efo cennin a chaws Caerffili i bensiynwyr Chelsea ar gyfer eu seremoni ‘cawsiau Nadolig’ blynyddol. Mae rhoi caws i hen ryfelwyr i fwynhau dros y Nadolig yn hen hen draddodiad ac yn dyddio yn ôl i 1692 pan ofynnodd yr Ysbyty Brenhinol i’r gwerthwr caws lleol ddarparu caws i’r pensiynwyr …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Person Busnes y Flwyddyn

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr Hufenfa De Arfon, Alan Wyn Jones wedi cael ei enwi’n berson busnes y flwyddyn gan un o wobrau busnes mwyaf Cymru. Yng ngwobrau busnes y Daily Post, derbyniodd Alan gydnabyddiaeth am ddegawd llwyddiannus yn ei swydd.  Mae Alan wedi bod gyda HDA ers dros 20 mlynedd ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr ers y deg diwethaf.  Cymeradwywyd ei arweinyddiaeth a sut mae wedi llywio gweddnewidiad yn y busnes.  Daeth hyn ym mlwyddyn pen blwydd HDA yn 80.  O dan arweinyddiaeth Alan …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Gwobrau Busnes y Daily Post

Mae’r tîm yma yn Hufenfa De Arfon ar ben eu digon ein bod ar restr fer gwobrau busnes y Daily Post. Rydym yn un o 4 busnes sydd ar y rhestr fer am y wobr yng nghategori Busnes y Flwyddyn (dros 50 cyflogai) sydd wedi ei anelu i ddathlu llwyddiant rhai o gyflogwyr mawr Gogledd Cymru. Daw hyn ym mlwyddyn pen blwydd HDA yn 80 oed ac yn dilyn buddsoddiad o £13.5m yn ein hadnoddau cynhyrchu a phacio caws yn …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
Darllenwch Fwy?12345678910