Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Ymuno â Ni

Rydym yn chwilio am gyflenwyr newydd yn barhaus, yn arbennig y rhai hynny sy’n dymuno cydweithio gyda phrosesydd sy’n meddwl ymlaen ac yn gwerthfawrogi ei aelodau.  Mae gennym Reolwr Maes Llaeth dynodedig a all ymweld yn rheolaidd â’r fferm ac ar gael ar alwad ffôn i gynnig cyngor a chymorth.

Defnyddiwch ein Cyfrifydd Llaeth ar lein i amcangyfrif eich siec llaeth blynyddol.

Oes Gennych Gwestiwn?

Cwblhewch y ffurflen isod ac fe wnawn ymateb

  •  Bod yn Aelod Masnachu eich Cynnyrch Cyfanwerthu eich Cynnyrch Prynu Bylc i Gynhyrchu Bwyd Allforio eich Cynnyrch Prynu ar Lein

Mwy gan HDA