Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Butter6
Butter6
Butter1
Butter1
Butter2
Butter2
Butter3
Butter3
Butter4
Butter4
Butter5
Butter5

Menyn

Yn draddodiadol helltir Menyn Cymreig ac yn hanesyddol roedd blasbwynt y Cymry yn draddodiadol yn fwy ‘hallt’. Yn hanesyddol roedd economi Cymru yn ddibynnol ar fwyngloddio ac amaeth a defnyddiwyd bwydydd hallt yn y diet i ailgyflenwi y lefelau halen maeth a gollwyd yn sgil y gwaith llafur trwm.

Er mwyn gwneud menyn o’r safon gorau, yn gyntaf mae’n rhaid cael hufen o ansawdd da.  Yn Hufenfa De Arfon, cydnabyddir erioed bod ein llaeth o safon well na’r cyfartaledd cenedlaethol – diolch i’r porfeydd glas ffrwythlon Cymreig a swmp y glaw – felly gwyddom fod llaeth Cymreig lleol ein haelodau yn cynnig y cynhwysyn crai perffaith.  Er mwyn sicrhau bod ein menyn Cymreig yn cael ei wneud yn y dull mwyaf traddodiadol, mae Hufenfa De Arfon yn defnyddio buddai menyn traddodiadol.

Corddir yr hufen ac unwaith mae’r menyn wedi ffurfio, cyflasir ef yn ysgafn gyda halen er mwyn meithrin y blas a’i wneud yn ‘Draddodiadol Gymreig’.

I ymweld â gwefan Dragon, cliciwch yma.

 


Butter

Menyn Hallt Dragon 250g

Caiff Menyn Hallt Cymreig Hufenfa De Arfon ei bacio i floc ‘hanner pwys’ traddodiadol 250g.  Rydym yn pacio yn ein brand Dragon mewn pecyn Cymreig trawiadol ac mae’r hyblygrwydd gennym i bacio ar gontract i storfeydd a rhwydweithiau  archfarchnadoedd mawr yn eu label eu hunain.


Bulk-Butter

Bylc

Ar gyfer gwneuthurwyr bwyd sydd eisiau prynu menyn Cymreig mewn bylc, gall Hufenfa De Arfon gyfanwerthu menyn mewn bocsys 25kg. I’r dim i gyfanwerthwyr, proeswyr bwyd, arlwywyr contract a chwmnïau gwasanaeth bwyd sydd eisiau prynu cynnyrch o safon uchel. 


Private-Label

Label Preifat

Yn ogystal â’r brand Dragon cymeardwy, rydym hefyd yn pacio labeli preifat i rai o’n partneriaid allweddol.

Mae gennym brofiad eang yn y maes yma gyda’r hyblygrwydd a’r gallu i ddarparu menyn Cymreig i unrhyw fasnachwr sy’n chwilio am label preifat.