Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Butter6
Butter6
SCC-Products4
SCC-Products4
SCC-Products2
SCC-Products2
SCC-Products1
SCC-Products1
SCC-Products3
SCC-Products3
SCC-Products5
SCC-Products5
SCC-Products6
SCC-Products6
SCC-Products7
SCC-Products7
SCC-Products9
SCC-Products9
SCC-Products8
SCC-Products8
SCC-Products10
SCC-Products10
washing-line-products

Cynhyrchion

Mae gan Hufenfa De Arfon amrywiaeth eang o Gawsiau Cymreig premiwn mewn pecyn aml ffurf, ynghyd â detholiad o gawsiau Prydeinig tiriogaethol a menyn Cymreig hallt traddodiadol.  Cartref y brand Dragon.

I ymweld â gwefan Dragon, cliciwch yma.

 

Mae Hufenfa De Arfon yn darparu amrywiaeth o dros 40 o Gawsiau Cymreig a phecynnau amrywiol a hefyd detholiad o gaws Prydeinig tiriogaethol.  Mae’r caws yn amrywio o Cheddar mwyn ieuanc i’r Cheddar Clasurol o ansawdd llawer mwy dwys.

Mae amrywiaeth caws archfarchnad, caws ar gyfer cynhwysion cyfanwerthu a’r gwasanaeth bwyd, caws ar gyfer delicatesen a chaws i allforio.  Gellir darparu’r caws mewn pecynnau o aml ffurf; blociau caws i’r archfarchnad, caws wedi gratio mewn bagiau, caws wedi sleisio, blociau mwy ar gyfer y delicatesen a hefyd caws bylc ar ffurf 20kg.

Darllenwch Fwy


Yn draddodiadol caiff Menyn Cymreig ei halltu.  Yn haneysddol roedd economi Cymru yn ddibynnol ar fwyngloddio ac amaeth a defnyddiwyd bwyd hallt yn y diet i ailgyflenwi y lefelau halen a gollwyd oherwydd gwaith llafur trwm. Yn draddodiadol mae blasbwynt y Cymry yn fwy ‘hallt’, ac felly dylid halltu menyn Cymreig.

Er mwyn gwneud menyn o’r safon gorau, yn gyntaf mae’n rhaid cael hufen o ansawdd da.  Yn Hufenfa De Arfon, derbynnir cydnabyddiaeth gyson bod ein llaeth o safon well na’r cyfartaledd cenedlaethol – diolch i’r porfeydd glas ffrwythlon Cymreig a’r glaw cyson - felly gwyddom fod llaeth Cymreig lleol ein haelodau yn cynnig y cynhwysyn crai perffaith.  

Darllenwch Fwy

Mwy gan HDA