Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Blas Cymru

Mynychodd Hufenfa De Arfon gynhadledd dau ddiwrnod Blas Cymru a gynhaliwyd yn y Celtic Manor 23ain-24ain Mawrth 2017 gan Cynulliad  Cenedlaethol Cymru.  Mae cyrchfan y Celtic Manor yn lleoliad adnabyddus ers cynnal cwpan byd Ryder yno yn 2010.  Roedd hon yn gynhadledd ryngwladol ac yn rhoi sylw i bynciau allweddol o fewn y diwydiant ynghyd ag arddangos amrywiaeth eang o gynhyrchion bwyd a diod Cymreig.  Roedd tîm Blas Cymru wedi cysylltu â nifer o brynwyr o Brydain, a rhai rhyngwladol …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Arddangosfa Harlech Foods 2017

Mae Hufenfa De Arfon ar ei ffordd unwaith eto i arddangos ei hamrywiaeth gwych o gynhyrchion i brynwyr masnachol.  Rydym yn falch iawn o gefnogi gwahoddiad i arddangos ein cynnyrch yn Arddangosfa Bwyd 2017 Harlech Foods a gynhelir yn Feniw Cymru, Llandudno ar 28ain Chwefror a 1af Mawrth. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ni gyfarfod â chogyddion, prynwyr a phobl broffesiynol y diwydiant archfarchnad a gwasanaethau bwyd, a hefyd yn gyfle iddynt hwy weld, blasu a samplo ein cynhyrchion …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Pythefnos Bwyd Prydain

Cynhelir Pythefnos Bwyd Prydain pob Hydref i hybu a dathlu bwyd a diod Prydeinig Credwn ei fod yn ddathliad pwysig gan ei fod yn amlygu pwysigrwydd prynu bwydydd Prydain sy’n cynnig cyfoeth o gynnyrch o safon uchel ar drothwy ein drws. Felly pam gredwn ni y dylech brynu cynnyrch llaeth Prydeinig? Mae ein ffermwyr yn ymlynu at un o’r safonau lles uchaf yn y byd. Mae dewis cynnyrch llaeth Prydeinig (neu wrth gwrs cynnyrch Cymreig) yn golygu eich bod yn …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Sioe Gaws Rhyngwladol Nantwich

Cynhelir y Sioe Gaws Rhyngwladol fis Gorffennaf yn Nantwich yn flynyddol ac mae’n bosib iawn mai hon yw’r sioe gaws mwyaf yn y byd ac un o’r digwyddiadau mwyaf mawreddog yn y calendr bwyd.  Gan fod y digwyddiad yn uchel ei pharch yn y byd caws mae Hufenfa De Arfon yn mynd draw am Sir Gaer i fod yng nghanol y bwrlwm. Mae ein safonwyr caws profiadol yn cymryd rhan allweddol ac yn rhan o’r tîm beirniadu sy’n blasu cawsiau, …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Sioe Frenhinol Cymru 2016

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn ddyddiad pwysig yn y calendr i ni gan ei fod yn gyfle i gyfarfod ag aelodau, cwsmeriaid a chysylltiadau’r diwydiant.  Eleni bu entrepreneurs yfory efo ni am y diwrnod i arddangos byrddau llechi gweini caws owedd wedi eu dylunio gan blant lleol o Ysgol Pentreuchaf. Yn gynharach eleni cysylltodd yr ysgol ger Pwllheli â ni yn godyn am gymorth gyda phrosiect i addysgu plant ysgol gynradd am fusnes a marchnata.  Galwodd y disgyblion y prosiect …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau
Darllenwch Fwy?1234