Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Balchder Jordan

Un o’r bobl fwyaf balch yn y diwrnod agored i nodi pen-blwydd Hufenfa De Arfon yn 80 oedd Jordan Roberts.Mae Jordan newydd ddechrau gweithio yma ac maen or-ŵyr i’r diweddar John Owen Roberts a sefydlodd y cwmni llaeth cydweithredol yn 1938. Derbyniodd J O Roberts fedal MBE am ei gyfraniad arbennig i ddiwydiant llaeth Cymru. Bellach mae’r fedal yma wedi cael ei rhoi i Hufenfa De Arfon gan daid Jordan, William Roberts i’w chadw i’w disgynyddion. Cyflwynwyd y fedal gan …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Diwrnod Agored

Cynhaliwyd diwrnod agored i ddathlu Pen-blwydd Hufenfa De Arfon yn 80 dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf a bu’n llwyddiant ysgubol gyda channoedd yn cerdded drwy’r giât. Cafodd aelodau o’r cyhoedd weld y broses gwneud caws i gyd a dysgu sut mae llaeth yn cael ei drosi i gaws ac yna ei aeddfedu a’i bacio i’w ddosbarthu i gwsmeriaid. Cawsant fynd ar deithiau tywys o gylch y ffatri gan  ymweld ag un o’r storfeydd caws tymor hir lle mae 5,000 tunnell o …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Blas Cymru

Mynychodd Hufenfa De Arfon gynhadledd dau ddiwrnod Blas Cymru a gynhaliwyd yn y Celtic Manor 23ain-24ain Mawrth 2017 gan Cynulliad  Cenedlaethol Cymru.  Mae cyrchfan y Celtic Manor yn lleoliad adnabyddus ers cynnal cwpan byd Ryder yno yn 2010.  Roedd hon yn gynhadledd ryngwladol ac yn rhoi sylw i bynciau allweddol o fewn y diwydiant ynghyd ag arddangos amrywiaeth eang o gynhyrchion bwyd a diod Cymreig.  Roedd tîm Blas Cymru wedi cysylltu â nifer o brynwyr o Brydain, a rhai rhyngwladol …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Arddangosfa Harlech Foods 2017

Mae Hufenfa De Arfon ar ei ffordd unwaith eto i arddangos ei hamrywiaeth gwych o gynhyrchion i brynwyr masnachol.  Rydym yn falch iawn o gefnogi gwahoddiad i arddangos ein cynnyrch yn Arddangosfa Bwyd 2017 Harlech Foods a gynhelir yn Feniw Cymru, Llandudno ar 28ain Chwefror a 1af Mawrth. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ni gyfarfod â chogyddion, prynwyr a phobl broffesiynol y diwydiant archfarchnad a gwasanaethau bwyd, a hefyd yn gyfle iddynt hwy weld, blasu a samplo ein cynhyrchion …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Pythefnos Bwyd Prydain

Cynhelir Pythefnos Bwyd Prydain pob Hydref i hybu a dathlu bwyd a diod Prydeinig Credwn ei fod yn ddathliad pwysig gan ei fod yn amlygu pwysigrwydd prynu bwydydd Prydain sy’n cynnig cyfoeth o gynnyrch o safon uchel ar drothwy ein drws. Felly pam gredwn ni y dylech brynu cynnyrch llaeth Prydeinig? Mae ein ffermwyr yn ymlynu at un o’r safonau lles uchaf yn y byd. Mae dewis cynnyrch llaeth Prydeinig (neu wrth gwrs cynnyrch Cymreig) yn golygu eich bod yn …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau
Darllenwch Fwy?12345