Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Codi Hwyl Hen Filwyr

Cyfrannodd Hufenfa De Arfon at godi hwyl hen filwyr gydag anrheg o gawsiau o’r radd flaenaf tuag at eu dathliadau Nadolig.  Rhoddwyd cheddar wedi ei aeddfedu yn y ceudyllau, cheddar efo cennin a chaws Caerffili i bensiynwyr Chelsea ar gyfer eu seremoni ‘cawsiau Nadolig’ blynyddol. Mae rhoi caws i hen ryfelwyr i fwynhau dros y Nadolig yn hen hen draddodiad ac yn dyddio yn ôl i 1692 pan ofynnodd yr Ysbyty Brenhinol i’r gwerthwr caws lleol ddarparu caws i’r pensiynwyr …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

SIAL Paris

Mae’r tîm Dragon yn falch iawn eu bod yn mynd i Baris wythnos nesaf i arddangos ein cynhyrchion Cymreig i gynulleidfa rhyngwladool yn un o sioeau bwyd ac arloesedd mwyaf y byd. Cynhelir Arddangosfa Bwyd ac Arloesedd SIAL ym Mharis ac mae disgwyl i dros 7000 o gwmnïau o dros 100 o wledydd fynychu’r digwyddiad eleni o 21-25 Hydref. Mae hwn yn llwyfan gwych i arddangos ein cynhyrchion i’r byd ehangach ac yn gyfle i ni gyflwyno rhai o’n cynhyrchion …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Balchder Jordan

Un o’r bobl fwyaf balch yn y diwrnod agored i nodi pen-blwydd Hufenfa De Arfon yn 80 oedd Jordan Roberts.Mae Jordan newydd ddechrau gweithio yma ac maen or-ŵyr i’r diweddar John Owen Roberts a sefydlodd y cwmni llaeth cydweithredol yn 1938. Derbyniodd J O Roberts fedal MBE am ei gyfraniad arbennig i ddiwydiant llaeth Cymru. Bellach mae’r fedal yma wedi cael ei rhoi i Hufenfa De Arfon gan daid Jordan, William Roberts i’w chadw i’w disgynyddion. Cyflwynwyd y fedal gan …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Diwrnod Agored

Cynhaliwyd diwrnod agored i ddathlu Pen-blwydd Hufenfa De Arfon yn 80 dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf a bu’n llwyddiant ysgubol gyda channoedd yn cerdded drwy’r giât. Cafodd aelodau o’r cyhoedd weld y broses gwneud caws i gyd a dysgu sut mae llaeth yn cael ei drosi i gaws ac yna ei aeddfedu a’i bacio i’w ddosbarthu i gwsmeriaid. Cawsant fynd ar deithiau tywys o gylch y ffatri gan  ymweld ag un o’r storfeydd caws tymor hir lle mae 5,000 tunnell o …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau

Blas Cymru

Mynychodd Hufenfa De Arfon gynhadledd dau ddiwrnod Blas Cymru a gynhaliwyd yn y Celtic Manor 23ain-24ain Mawrth 2017 gan Cynulliad  Cenedlaethol Cymru.  Mae cyrchfan y Celtic Manor yn lleoliad adnabyddus ers cynnal cwpan byd Ryder yno yn 2010.  Roedd hon yn gynhadledd ryngwladol ac yn rhoi sylw i bynciau allweddol o fewn y diwydiant ynghyd ag arddangos amrywiaeth eang o gynhyrchion bwyd a diod Cymreig.  Roedd tîm Blas Cymru wedi cysylltu â nifer o brynwyr o Brydain, a rhai rhyngwladol …

Darllenwch Fwy

  • Digwyddiadau
Darllenwch Fwy?12345