Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Gwobrau Byd Eang i HDA

Ynghyd â dathlu ei phen-blwydd yn 75 eleni mae Hufenfa De Arfon yn ymhyfrydu yn ei chasgliad o wobrau, ‘Prydeinig’, ‘Byd Eang a ‘Rhyngwladol’.  Eleni yn unig mae’r Hufenfa wedi ennill 17 o wobrau gydag amrywiaeth eang o gynhyrchion yn derbyn cydnabyddiaeth fel y gorau o’r gorau. Mae cynnyrch Dragon Hufenfa De Arfon yn Amlwg iawn yn y casgliad gwobrau.  Daeth y Cwmni Cydweithredol Ffermwyr Llaeth i’r brig gydag amrywiaeth o’u cynnyrch, y cheddar mwyn, canolig, aeddfed a chlasurol yng …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
  • Newyddion

Gwobr Gwir Flas i Hufenfa De Arfon

Mae Hufenfa De Arfon yn dathlu llwyddiant eu Menyn Hallt Cymreig Dragon sydd wedi derbyn anrhydedd 2 Seren Aur gan Wobrau Gwir Flas, cynllun gwobrwyo bwyd mwyaf y byd, a’r mwyaf llym. Mae’n gamp eithriadol i’r cwmni ffermwyr llaeth cydweithredol gyda bron i 10,000 o gystadleuwyr yn ceisio am y gwobrau eleni.  Mae pob un cynnyrch yn cael eu blasu yn ddienw gan banel o arbenigwyr y diwydiant, yn cynnwys ysgrifenwyr bwyd a phrynwyr bwyd siopau arwyddocaol fel Harrods, Fortnum …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
  • Newyddion
Darllenwch Fwy?1234