Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Cynnyrch Llaeth Gorau 2016

Mae’r Cheddar Cymreig mae Hufenfa De Arfon yn ei aeddfedu yn y ceudyllau llechi wedi ennill gwobr Cynnyrch Llaeth Gorau 2016 yn y “Food Management Today Industry Awards”. Crëwyd y Cheddar Cymreig sydd wedi ei aeddfedu yn y Ceudyllau Llechi ar y cyd efo Sainsbury’s a Cheudyllau Llechi Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog.  Datblygwyd ef yn benodol ar gyfer Sainsbury’s a gwerthir ef yn genedlaethol drwy Brydain o dan eu brand ‘Taste the Difference’ ar y deli ac mewn rhagbecynnau.  Mae’n …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Sioe Sir Ddyfnaint

Cynhelir Sioe Sir Ddyfnaint bob mis Mai ac mae croeso mawr i Gynhyrchwyr Cynnyrch Llaeth gystadlu am eu gwobrau mawreddog.  Eleni, rhoddodd Hufenfa De Arfon amrywiaeth o gynnyrch ymlaen ac mae’n hapus dros ben i ennill pedair gwobr yn y categori Cynnyrch Llaeth.  Rydym yn hynod o foddog o ennill gwobrau cyntaf am ein cynhyrchion mwyaf Cymreig: Cheddar Aeddfed o Geudwll Llechen, sy’n cael ei aeddfedu yng ngheudyllau cloddio llechi Llechwedd yn Eryri; a’r caws pobi sy’n gymysg blasus o …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Llwyddiant Gwobrau Caws Prydain

Mae Hufenfa De Arfon yn wneuthurwr caws llwyddiannus ac wedi ennill rhai o’r prif wobrau yng nghystadleuaeth Gwobrau Caws Prydain nodedig.  Fe’i cynhelir yn flynyddol fis Mai yn Sioe Cae’r Faddon ac mae’n denu dros 1000 o gystadleuwyr.  Felly mae ennill gwobr mewn gornest galed fel hon yn gadarnhad safon arbennig ein cynnyrch.  Mae’r caws yn anhysbys i’r beirniaid pan maent yn ei flasu.  Enillodd ein cawsiau Cymraeg wobrau yn yr adrannau cheddar.  Cafodd y caws Mwyn yr efydd, enillodd …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Gwobr Cyfraniad Arbennig

Derbyniodd Mr Rhisiart Tomos Lewis wobr Undeb Amaethwyr Cymru/HSBC am ei gyfraniad arbennig i Ddiwydiant Llaeth Cymru yn Sioe Laeth Cymru yng Nghaerfyrddin ar 14 Hydref. Cyflwynodd y Dirprwy Weinidog Amaeth, Rebecca Evans y wobr i Mr Lewis yng nghwmni Llywydd UAC, Emyr Jones a Rheolwr Amaeth De Cymru HSBC, Nigel Williams. Yn fwy adnabyddus yn lleol fel ‘Dic Coed Cae Gwyn’ mae ganddo fuches laeth o 140 gyda heffrod wedi eu magu gartref yn agos i’r Hufenfa. Yn 1974 cafodd …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
  • Newyddion

Gwobrau Rhyngwladol i HDA

Unwaith eto mae Hufenfa De Arfon wedi profi bod ei chaws ymhlith y gorau un yn dilyn derbyn pump o’r gwobrau gorau yn y Gwobrau Caws Rhyngwladol. Fe wnaeth Caws Pob Cymreig yr Hufenfa ennill ‘Aur’, y Caerffili traddodiadol ‘Arian’ ac ‘Efydd’, Cheddar Aeddfed Coch ‘Efydd’ a chafodd y Red Leicester gymeradwyaeth uchel yn y sioe. Cydnabyddir hon y digwyddiad caws mwyaf yn y byd. Mae’n llwyddiant ysgubol i’r cwmni ffermwyr llaeth cydweithredol gan fod 4443 yn cystadlu eleni o …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
Darllenwch Fwy?1234