Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Gwobrau Busnes y Daily Post

Mae’r tîm yma yn Hufenfa De Arfon ar ben eu digon ein bod ar restr fer gwobrau busnes y Daily Post. Rydym yn un o 4 busnes sydd ar y rhestr fer am y wobr yng nghategori Busnes y Flwyddyn (dros 50 cyflogai) sydd wedi ei anelu i ddathlu llwyddiant rhai o gyflogwyr mawr Gogledd Cymru. Daw hyn ym mlwyddyn pen blwydd HDA yn 80 oed ac yn dilyn buddsoddiad o £13.5m yn ein hadnoddau cynhyrchu a phacio caws yn …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Llwyddiant Ysgubol i Gawsiau Dragon

Mae Hufenfa De Arfon yn dathlu ei thymor mwyaf llwyddiannus mewn hanes ar ôl i’w cawsiau Dragon gael llwyddiant ysgubol gan ennill 30 gwobr mewn dwy sioe bwyd a ffermio arwyddocaol. Daeth Hufenfa De Arfon gartref gyda 10 gwobr o sioe gwobrau caws a chynnyrch llaeth rhyngwladol Nantwich, sioe gaws mwyaf y byd gyda chawsiau o 29 o wledydd gwahanol yn cystadlu. I enwi rhai, enillodd cheddars hanner braster a llai o fraster ein brand Dragon, yn eu trefn, wobrau …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Cynnyrch Llaeth Gorau

Mae’n swyddogol, HDA sy’n gwneud y Cynnyrch Llaeth Gorau! Gwell fyth, dyma’r ail waith i’r Hufenfa ennill y teitl yma. Dyfarnwyd ein Cheddar Clasurol gyda Chennin y Cynnyrch Llaeth Gorau 2018 yng ngwobrau Food Management Today Industry Awards. Mae The Food Management Today Industry Awards yn cydnabod dyfeisgarwch, arloesedd a rhagoriaeth bwyd Prydain a dim ond y gorau yn y diwydiant sy’n ennill gwobrau.  Mae’r broses beirniadu yn un llym a rhoddir sylw i flas, ansawdd, pecyn, edrychiad ac arloesedd, …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Darparwr Cynnyrch Llaeth 2017

Mae Hufenfa De Arfon wedi ennill Gwobr Darparwr Cynnyrch Llaeth 2017 yng Ngwobrau Bwyd Cymru. Sefydlwyd y gwobrau yma dair blynedd yn ôl i ddathlu diwydiant bwyd Cymru a chafwyd noson yng ngwesty’r Marriott Caerdydd ar 30ain Mai. Dywedodd Alan Wyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Hufenfa De Arfon “Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill gwobr darparwr cynnyrch llaeth y flwyddyn am 2017.  Mae pob un gwobr a enillir yn gydnabyddiaeth ardderchog i’n cydweithfa, ond gan mai aelodau o’r cyhoedd …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Enwebiad Gwobr Co-op Cenedlaethol

Newyddion gwych! Mae Hufenfa De Arfon gyda siawns i ennill gwobr Cydweithfa’r Flwyddyn 2017 mewn cystadleuaeth genedlaethol ym Mhrydain a gofynnwn i’r cyhoedd ddatgan eu cefnogaeth yn ein hymgais i ennill y brif wobr.  Gall aelodau o’r cyhoedd bleidleisio i’r Hufenfa ar lein trwy fewngofnodi i www.uk.coop/COTY cyn hanner nos ar 25 Mehefin. Mae’r Hufenfa ar restr fer categori ‘Cydweithfa Blaenllaw y Flwyddyn’ gan fod tystiolaeth glir bod y busnes yn llwyddo’n barhaus ac oherwydd bod ganddi strategaeth glir i ddiogelu …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
Darllenwch Fwy?123