Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Cynnyrch Llaeth Gorau

Mae’n swyddogol, HDA sy’n gwneud y Cynnyrch Llaeth Gorau! Gwell fyth, dyma’r ail waith i’r Hufenfa ennill y teitl yma. Dyfarnwyd ein Cheddar Clasurol gyda Chennin y Cynnyrch Llaeth Gorau 2018 yng ngwobrau Food Management Today Industry Awards. Mae The Food Management Today Industry Awards yn cydnabod dyfeisgarwch, arloesedd a rhagoriaeth bwyd Prydain a dim ond y gorau yn y diwydiant sy’n ennill gwobrau.  Mae’r broses beirniadu yn un llym a rhoddir sylw i flas, ansawdd, pecyn, edrychiad ac arloesedd, …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Darparwr Cynnyrch Llaeth 2017

Mae Hufenfa De Arfon wedi ennill Gwobr Darparwr Cynnyrch Llaeth 2017 yng Ngwobrau Bwyd Cymru. Sefydlwyd y gwobrau yma dair blynedd yn ôl i ddathlu diwydiant bwyd Cymru a chafwyd noson yng ngwesty’r Marriott Caerdydd ar 30ain Mai. Dywedodd Alan Wyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Hufenfa De Arfon “Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill gwobr darparwr cynnyrch llaeth y flwyddyn am 2017.  Mae pob un gwobr a enillir yn gydnabyddiaeth ardderchog i’n cydweithfa, ond gan mai aelodau o’r cyhoedd …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Enwebiad Gwobr Co-op Cenedlaethol

Newyddion gwych! Mae Hufenfa De Arfon gyda siawns i ennill gwobr Cydweithfa’r Flwyddyn 2017 mewn cystadleuaeth genedlaethol ym Mhrydain a gofynnwn i’r cyhoedd ddatgan eu cefnogaeth yn ein hymgais i ennill y brif wobr.  Gall aelodau o’r cyhoedd bleidleisio i’r Hufenfa ar lein trwy fewngofnodi i www.uk.coop/COTY cyn hanner nos ar 25 Mehefin. Mae’r Hufenfa ar restr fer categori ‘Cydweithfa Blaenllaw y Flwyddyn’ gan fod tystiolaeth glir bod y busnes yn llwyddo’n barhaus ac oherwydd bod ganddi strategaeth glir i ddiogelu …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Blwyddyn o Wobrau

Mae wedi bod yn flwyddyn o wobrau di-ri i gydweithfa ffermwyr llaeth hynaf a mwyaf Cymru, Hufenfa De Arfon.  Rydym yn hapus dros ben gyda’r casgliad o wobrau ‘Prydeinig’, ‘Byd-Eang’, ‘Rhyngwladol’ a’r ‘Llaethdy Gorau’ em ein caws a menyn Cymreig. Eleni yn unig, mae cynhyrchion llaeth yr Hufenfa wedi derbyn bron i 30 gwobr mewn digwyddiadau mawreddog fel Gwobrau Caws Prydain, Gwobrau Caws y Byd, Gwobrau Caws Rhyngwladol a Gwobrau Caws Byd-Eang.   Enillodd cawsiau’r Hufenfa i gyd wobrau gyda’r rhai …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Gwobr Bwyd a Diod Cymru

Mae’r flwyddyn yn parhau yn un llwyddiannus i Hufenfa De Arfon gyda Gwobr Bwyd a Diod 2016, Cynnyrch o Gymru yn y bag nawr hefyd.  Mae’r wobr yma yn edrych ar gwmnïau bwyd neu ddiod yng Nghymru ac yn cydnabod y rhai sydd wedi dylanwadu fwyaf o ran arloesedd, defnydd o gynhyrchion Cymreig, gwerth uwch a llwyddiant masnachol. Dysgodd y beirniaid am fuddsoddiad lluos-filiwn diweddar Hufenfa De Arfon mewn uned cynhyrchu caws newydd, a sut oedd yr uned yma wedi …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
Darllenwch Fwy?123