Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Gwobr Aur y Byd

Cipiodd Hufenfa De Arfon y wobr Aur am ei chaws Red Leicester yng nghystadleuaeth fawreddog Gwobrau Caws y Byd a gynhaliwyd yn Norwy.  Ar ben hynny, enillodd ei cheddar aeddfed iawn y wobr Arian a’r cheddar canolig a cheddar llai braster y wobr Efydd.  Daw hyn â’r cyfanswm gwobrau am 2018 yn 69. Mae’r Red Leicester ar gael i gyfanwerthwyr mewn blociau 20kg ac fe’i werthir mewn rhagbecynnau yn label eu hun yr archfarchnadoedd ar draws Cymru. Yn ogystal, derbyniodd …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Person Busnes y Flwyddyn

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr Hufenfa De Arfon, Alan Wyn Jones wedi cael ei enwi’n berson busnes y flwyddyn gan un o wobrau busnes mwyaf Cymru. Yng ngwobrau busnes y Daily Post, derbyniodd Alan gydnabyddiaeth am ddegawd llwyddiannus yn ei swydd.  Mae Alan wedi bod gyda HDA ers dros 20 mlynedd ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr ers y deg diwethaf.  Cymeradwywyd ei arweinyddiaeth a sut mae wedi llywio gweddnewidiad yn y busnes.  Daeth hyn ym mlwyddyn pen blwydd HDA yn 80.  O dan arweinyddiaeth Alan …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Gwobrau Busnes y Daily Post

Mae’r tîm yma yn Hufenfa De Arfon ar ben eu digon ein bod ar restr fer gwobrau busnes y Daily Post. Rydym yn un o 4 busnes sydd ar y rhestr fer am y wobr yng nghategori Busnes y Flwyddyn (dros 50 cyflogai) sydd wedi ei anelu i ddathlu llwyddiant rhai o gyflogwyr mawr Gogledd Cymru. Daw hyn ym mlwyddyn pen blwydd HDA yn 80 oed ac yn dilyn buddsoddiad o £13.5m yn ein hadnoddau cynhyrchu a phacio caws yn …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Llwyddiant Ysgubol i Gawsiau Dragon

Mae Hufenfa De Arfon yn dathlu ei thymor mwyaf llwyddiannus mewn hanes ar ôl i’w cawsiau Dragon gael llwyddiant ysgubol gan ennill 30 gwobr mewn dwy sioe bwyd a ffermio arwyddocaol. Daeth Hufenfa De Arfon gartref gyda 10 gwobr o sioe gwobrau caws a chynnyrch llaeth rhyngwladol Nantwich, sioe gaws mwyaf y byd gyda chawsiau o 29 o wledydd gwahanol yn cystadlu. I enwi rhai, enillodd cheddars hanner braster a llai o fraster ein brand Dragon, yn eu trefn, wobrau …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau

Cynnyrch Llaeth Gorau

Mae’n swyddogol, HDA sy’n gwneud y Cynnyrch Llaeth Gorau! Gwell fyth, dyma’r ail waith i’r Hufenfa ennill y teitl yma. Dyfarnwyd ein Cheddar Clasurol gyda Chennin y Cynnyrch Llaeth Gorau 2018 yng ngwobrau Food Management Today Industry Awards. Mae The Food Management Today Industry Awards yn cydnabod dyfeisgarwch, arloesedd a rhagoriaeth bwyd Prydain a dim ond y gorau yn y diwydiant sy’n ennill gwobrau.  Mae’r broses beirniadu yn un llym a rhoddir sylw i flas, ansawdd, pecyn, edrychiad ac arloesedd, …

Darllenwch Fwy

  • Gwobrau
Darllenwch Fwy?1234