Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Gwobrau

Mae gwobrau yn gydnabyddiaeth annibynnol o safon.  Mae’r rhan fwyaf wedi eu seilio ar flas yn unig, felly mae’n achrediad safon annibynnol.  Dros y blynyddoedd, rydym wedi cyrraedd blaen y gad yn rheolaidd ac wedi derbyn gwobrau lu am gaws a menyn mewn nifer o gystadlaethau caws: Gwobrau Caws Rhyngwladol, Gwobrau Caws Prydain, Gwobrau Caws y Byd, Gwobrau Caws Byd-Eang.  Yn ogystal, derbyniwyd cydnabyddiaeth mewn digwyddiadau arwyddocaol eraill ar draws Prydain yn cynnwys Sioe Frenhinol Cymru, Sioe Sir Gaer, Sioe Fawr Swydd Efrog, Sioe Gwlad yr Haf.

I weld ein gwobrau a llwyddiannau diweddaraf cliciwch yma