Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Cyfarwyddwyr

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 5 cynhyrchwr llaeth sy’n Gyfarwyddwr a etholir gan yr aelodau.  Mae pob un ffermwr sy’n Gyfarwyddwr wedi eu hethol o’r 4 talgylch casglu llaeth am dymor o dair blynedd.  Yn ogystal ceir Cadeirydd Anweithredol, Llywydd a thri Chyfarwyddwr Gweithredol ar y Bwrdd.