Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Gwobrau Busnes Daily Post 2017

Mae Hufenfa De Arfon yn falch iawn ei bod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr  Busnes y Flwyddyn, Gwobrau Busnes Daily Post 2017. 

Mae’r gwobrau busnes mawreddog yma yn dathlu a thynnu sylw at straeon o lwyddiant yng nghymuned busnes Gogledd Cymru.  Fe wnaeth Hufenfa De Arfon arddangos perfformiad busnes rhagorol ynghyd â thystiolaeth am gadernid ei sefyllfa ariannol, llwyddiannau busnes campus ac arloesedd sy’n sefyll allan.

Fe wnaeth y cais ddangos dilysrwydd llwyddianau’r hufenfa ar prif bigion oedd:

Buddsoddiadau

Yn gynnar yn 2015 dechreuodd HDA ar raglen datblygu sylweddol, buddsoddiad cyfalaf o £12 mliwn  yn cynnwys adeiladu uned pwrpasol i wneud caws, dyma’r y cyntaf i gael ei gwneud ym Mhrydain ers y 1970au cynnar.  Agorwyd yr uned yn swyddogol gan EUB Tywysog Cymru yng Ngorffennaf 2016.  O ganlyniad i’r buddsoddiad yma cynyddodd y gallu cynhyrchu o draean.  Yn ogystal, fe wnaeth y Cwmni ailddatblygu ei huned pacio i gyd er mwyn cyflawni cytundebau newydd gydag archfarchnadoedd yn genedlaethol.  Mae’r buddsoddiad yma wedi sicrhau bod gan HDA un o’r unedau gwneud, a phacio caws mwyaf effeithlon a hyblyg ym Mhrydain.  Mae buddsoddiad arall o £1 miliwn ar y gweill yn 2017 hefyd i osod offer gratio caws er mwyn gwella ein dulliau pacio hyblyg.

Gwerthiant a Phroffidioldeb

Fe wnaeth cyfaint gwerthiant dyfu’n sylweddol yn y flwyddyn, hynny oherwydd effeithlonrwydd y buddsoddiadau newydd a llwyddo i ennyn cwsmeriaid o safon gyda margin da.

Strategaeth Masnachol

Oherwydd ansefydlogrwydd y farchnad byd eang, sawl blynedd yn ôl gwnaeth HDA benderfyniad strategol i symud oddi wrth fasnachu ar y farchnad caws sylfaenol ac i alinio ei chynhyrchion i gytundebau cwsmer penodol oedd yn ychwanegu gwerth.  Mae’r strategaeth fasnachol yma wedi bod yn llwyddiannus ac wedi eu priodoli i’r buddsoddiadau sylweddol yn yr unedau cynhyrchiant a phacio a chytundebau cyflenwi newydd mawr i Sainsburys a Lidl.  Mae HDA eisoes yn cyflenwi nifer o archfarchnadoedd mawr yng Nghymru oherwydd cryfder ei Brand Caws a Menyn Dragon.

Cyflogaeth

Mae’r cytundebau newydd gyda’r archfarchnadoedd mawr wedi creu 30 o swyddi llawn amser newydd ac amcangyfrifir bod hynny’n cyfrannu £750k yn ychwanegol y flwyddyn i’r economi leol.

Gwobrau

Yn ystod y flwyddyn mae’r hufenfa wedi derbyn cydnabyddiaeth gyda nifer o gynhyrchion yn ennill gwobrau am safon.  Rydym wedi llwyddo, ymhlith eraill, yng Ngwobrau Caws y Byd, Gwobrau Caws Byd Eang a Gwobrau caws Rhyngwladol.  Mae’r hufenfa wedi derbyn cydnabyddiaeth mewn sawl digwyddiad gwobrwyo arall yn y diwydiant hefyd:

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni ar 30ain Tachwedd ym Mhrifysgol Bangor prif noddwyr y gwobrau ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru.  Ynghyd â mynychu’r seremoni a bod ar y rhestr fer, mae Hufenfa De Arfon yn noddi cwrs caws y cinio.  Bydd y gwesteion yn cael cyfle i flasu Cheddar Aeddfed Cymreig Dragon o Geudwll Llechi a Cheddar Dragon Aeddfed Iawn gyda Chennin.  Mae’r gydweithfa ffermwyr llaeth hefyd wedi cyfrannu hamper ar gyfer raffl sy’n codi arian at Tŷ Gobaith.