Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Ambiwlans Awyr Cymru

Dewisodd raffl flynyddol Nadolig 2016 Hufenfa De Arfon gasglu arian at Ambiwlans Awyr Cymru.  Mae’r Ambiwlans Awyr yn llwyr ddibynnol ar gyfraniadau gan y cyhoedd ac nid yw’n derbyn unrhyw nawdd gan y Loteri Genedlaethol na’r Llywodraeth.  Gall gyrraedd unrhyw fangre yng Nghymru o fewn ugain munud ac mae pob un ymgyrch yn costio oddeutu £1,500.00.  Mae’r gwasanaeth yma’n uchel ei barch ac mae mawr ei angen yng nghefn gwlad Cymru ac mae’r gefnogaeth a gafwyd gan staff ond yn profi hynny ymhellach.

Mae cryn ddiddordeb yn y raffl bob amser, ac ni chafwyd siom eleni gan i ni ragori ar bob gobaith gan chwalu’r record.  Mae’n wych gallu dweud wrthych ein bod wedi casglu cyfanswm o £800 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.    Diolchir i staff am eu  cefnogaeth ac am eu help i godi cymaint o arian ac hefyd i garedigrwydd y rhai a gyfrannodd wobrau raffl:  Alpma, CCL, Gwesty Lion Criccieth, Stainless Steel Pipe Solutions, PFM, Snowdonia Fire, Gas and Leisure, QJS, Treif a  Reiser.